LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

Kviečiame užsienio šalių piliečius mokytis lietuvių valstybinės    kalbos ir gauti valstybinės kalbos mokėjimo

               (pirmąją, antrąją ar trečiąją) kategoriją.

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija atvykus į Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrą, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН!

Приглашаем граждан иностранных государств изучать литовский государственный язык и получить ( I, II или III ) категорию знания государственного языка.

Более подробная информация об обучении и регистрации по прибытию в Центр обучения молодежи и взрослых Акмянского района, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

TEACHING THE LITHUANIAN NATIONAL LANGUAGE

FOR FOREIGN CITIZENS!
We invite foreign citizens to learn the Lithuanian state language

and obtain proficiency in the state language (first, second or third) category.
If You need more information about the training, please visit the Akmene District Youth and Adult Education Centre, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre šalies mokiniai pagal suaugusiųjų pagrindinio ir akredituotą suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą būtų mokomi nuotoliniu būdu.

Kiekvienas žmogus nori būti pripažintas, rasti savo vietą gyvenime ir jį supančioje aplinkoje. Bendravimas ir aplinkos pažinimas yra pagrindiniai veiksniai, kurie teikia žmogui džiaugsmą ir pasitenkinimą. Kol dar palankios oro sąlygos ir pandeminė situacija leidžia, mokytojai kartu su mokiniais stengiasi kuo daugiau laiko praleisti už mokyklos ribų, siekdami supažindinti juos su savo rajono gamtovaizdžiu, edukacinėmis vietomis ir žmonėmis.

„Plėsti savo žinias galima tik žiūrint tiesiai į akis savo nežinojimui.“ (K. Ušinskis)

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras dalyvauja kasmetinėje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“. Šią savaitę Centro bendruomenės nariai siuntė nuotraukas, kuriuose užfiksuotos mokymosi akimirkos. Žmogus mokosi visą gyvenimą – tai neatsiejama jo gyvenimo dalis. Džiaugiamės savo mokytojais ir mokiniais, kurie nestokoja smalsumo, žingeidumo, pasižymi aktyvumu ir kūrybingumu.  Pasak V. Franklo, ,„visas žmogaus gyvenimas – tarsi abitūros egzaminas: ne tiek svarbu užbaigti darbą, kiek jį kokybiškai atlikti.“

Kviečiame visus mokytis, nes per mokymąsi pažinsime save ir pasaulį!

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

Centro bendruomenė
Centro bendruomenė

„Plėsti savo žinias galima tik žiūrint tiesiai į akis savo nežinojimui.“ (K. Ušinskis) Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS ! Kviečiame užsienio šalių piliečius mokytis lietuvių valstybinės kalbos ir gauti valstybinės kalbos...

KONTAKTAI