III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021–2022 MOKSLO METAIS

 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1* d.

 

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

2021-09-01*

2022-06-23

185

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Jaunimo klasių mokinių ugdymas 2021-2022 m. m. nevyksta, nes dėl mokinių skaičiaus šiais mokslo metais jaunimo klasės nebuvo formuojamos.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais) kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.

24. Centre ugdymas organizuojamas PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2021-09-01– 2022-01-21;

II pusmetis: 2022-01-24 iki mokslo metų pabaigos.

25. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

 

Soc. įg. kl. tvarkaraštis. 2021-2022m.m 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI