AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

 Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2021 m. vidutinis
mėnesinis nustatytas
darbo užmokestis (EUR)

2022 m. I ketv. 
vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis
(EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2157 2337
Specialistai 2 1338 1235
Mokytojas konsultantas 2 1594 1815
Mokytojai 24 1645 1644
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 1 2143 1553
Bibliotekininkas 1 1070 978
Socialinis pedagogas 1 1506 1462
Specialusis pedagogas 1 1455 1553
Administracinio pastato budėtojas 2 852 935
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 676 730
Tarnybinių patalpų valytojas 4 671 730

          Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
          

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI